Üye Girişi
Şifremi Hatırlat Şifremi Hatırlat
| |
Yeni Üyelik Yeni Üyelik

Hayatı, Şahsiyeti, Eserleri...Hayatı, Şahsiyeti, Eserleri...
Rahmetli Abdulkadir AkçiçekRahmetli Abdulkadir Akçiçek
wwwwww
abdulkadirakcicekabdulkadirakcicek
comcom
Hoşgeldiniz... Hoşgeldiniz...

Kaydol
E-Bülten E-Bülten

SohbetSohbet Bölümü BölümüDolu dolu ve hoşça vakit geçirmek için
İletişimİletişim Formu Formuinfo@abdulkadirakcicek.com

İMAM-I RABBANİ HAZRETLERİ
Abdulkadir AKÇİÇEK
• • •
Üstün namı şöyledir:
Maden-i ekarim'is-selefi vel-halef haiz'ül-mehamidi vel-mekârimi veş-şeref el âlim'ür-rabbani vel-kâmilüs-semadanî dürretü iklil'il-evliyail-müntahabin ve gurret-i cebin'il-asfiyail-garr'il-muhaccelin ellezi teşerrefe hazel-asri bivücudihi vebteseme sağr'üd-dehri biefdalihi ve cudihi el-mürşid'ül-kâmilül-mükemmel vel-münkız'ül-muhavvif'ül-müenımil daiy'ül-halkı hil-Hakkı il'el-Hakk ve hüvel-kutb'ül-evhad vel-alem'ül-müferred'ül-emced el-mahbub'üs-sübhanî vel-imam'ür-rabbani müceddid'ül-elf'is-sani seyyidüna ve mevlâna eş-şeyh Ahmed el-Ömerî el-Faruki neseben, el-hanifi meşreben, el hanefî mezheben, en-nakşibendî tarikaten, es-serhendî mevliden.
* * *
İmam-ı Rabbani Hz. nin bu üstün namını dilimize şöyle çevirebiliriz:
Geçmişte yaşayan; onlar göçünce yerlerini dolduran, en keremli zatlara kaynak, şeref, övgü ve ikramlara lâyık, rabbani âlim, semadani kâmil, seçilmiş evliyanın taçlarında inci, belli aydınlıkları ile bilinen asfiya zatların alın akı, öyle bir zat ki, zaman onun varlığıyla şerefyab oldu, fazlı ve cömertliği ile asrın tebessüm dişleri göründü, kâmil mükemmel mürşid, çekindiren, korkutan, ümitlendiren, halkı Hakkın gücüyle Hakka davet eden, tek kutup, yekta bilgin, sübhanî mahbub, İMAM-I RABBANİ MÜCEDDİD-İ ELF-İ SANİ, efendimiz ŞEYH AHMED ÖMERÎ FARUKÎ nesebi, hanifî meşrebi, Hanefi mezhebi, Nakşibendî tarikatı, Serhend doğum yeri.
İmam-ı Masum Hz. nin hadimi, Lahor'lu Şerafeddin Abbasi'nin oğlu Muhammed Bakır, KENZ'ÜL - HÎDAYAT adlı eserinde şöyle anlattı:
İmam-ı Rabbani Hz. aşura günü, Serhend'de doğdu. Hicrî yıl: 971 (M. 1563) idi.
Serhend, Hindistan'ın Lahor şehrine bağlı bir yerdir.

1 2 3 4 5 ......6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 
Sayfa 1 / 165 1-1 arası / 165 kayıt


YORUM GÖNDERYORUM GÖNDER
  Adınız Soyadınız :
  Mesajınız :
Not : Lütfen küçük harf kullanınız. Maksimum 500 karakter

Önemli Not : Gönderilen mesajlar sistem tarafından kayıt altına alınmakta olup site yöneticileri tarafından görülmektedir. Lütfen bu hususa dikkat edelim ve başkalarını rahatsız edici mesajlar göndermeyelim.
Sayfa Üretim süresi :0,1289


    Tam Ekran